Contactează-ne:
    • 0236 407030
    • 0757 012095
  • Yahoo Messanger
  • Live Chat

Politică de confidenţialitateS.C. AltFactor S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. AltFactor S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către S.C. AltFactor S.R.L. nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin poştă la adresa: S.C. AltFactor S.R.L., str. Portului, nr. 23, Parcul pentru Tehnologia Informaţiei, camera 210, Galaţi, tel./fax 0236 407030, sau prin e-mail la adresa suport@edumagazin.ro.

S.C. AltFactor S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul eduMagazin sunt transmise pe cale electronică, S.C. AltFactor S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, S.C. AltFactor S.R.L. va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către S.C. AltFactor S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului S.C. AltFactor S.R.L., abonarea la newsletter, etc.), conform legilor în vigoare. S.C. AltFactor S.R.L. nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul, şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi fără acordul explicit al acestora.

Totuşi, S.C. AltFactor S.R.L. poate furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal. Acest site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre dumneavoastră: adresa de Internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat de dumneavoastră prin site-ul nostru. Toate aceste informaţii colectate  prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor oferite de site, dar şi a serviciilor S.C. AltFactor S.R.L..

S.C. AltFactor S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

a.    dreptul de a cere S.C. AltFactor S.R.L. să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, în mod gratuit;

b.    dreptul de a cere S.C. AltFactor S.R.L. să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;

c.    dreptul de a cere S.C. AltFactor S.R.L. să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

d.    dreptul de a cere S.C. AltFactor S.R.L. să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin poştă la adresa S.C. AltFactor S.R.L. str. Portului, nr. 23, Parcul pentru Tehnologia Informaţiei, camera 210, tel./fax 0236 407030, Galaţi sau prin e-mail la adresa suport@edumagazin.ro. eduMagazin foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

S.C. AltFactor S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale. S.C. AltFactor S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de eduMagazin în scopul precizat în prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor eduMagazin, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către S.C. AltFactor S.R.L. a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul eduMagazin, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului eduMagazin şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.